Laboratorium Fizyki
i Techniki Jądrowej

Program zajęć Laboratorium fizyki i techniki jądrowej/Laboratorium fizyki medycznej w semestrze zimowym 2018/2019 r.

Laboratory schedule for Elements of Nuclear Physics in 2018 (summer semester).

Lab instructions (Elements of Nuclear Physics)

 1. Dosimetry of ionizing radiation
 2. Absorpcja promieniowania alfa (MEiL)
 3. Measurement of radon and its progeny concentration in air
 4. Compton effect
 5. Gamma Spectrometry

Materiały do ćwiczeń

 1. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej
 2. Radon
 3. Radon 2
 4. Dozymetria Termoluminescencyjna
 5. Spektrometria promieniowania gamma
 6. Spektrometria promieniowania gamma - dodatkowe materiały
 7. Eksperyment Comptona
 8. Badanie widma i absorpcji promieniowania rentgenowskiego
 9. Badanie własności cząstek alfa za pomocą detektora półprzewodnikowego
 10. Badanie właściwości promieniowania gamma za pomocą spektrometru scyntylacyjnego
 11. Detektory pasywne
 12. Pomiar skażeń (Świerk)
 13. Pomiar promieniowania gamma (Świerk)
 14. Pomiar promieniowania neutronowego (Świerk)
 15. Dozymetria neutronowa (CLOR) - materiały informacyjne
 16. Dozymetria neutronowa (CLOR) - instrukcja do ćwiczenia
 17. Pomiar skażeń wewnętrznych (Świerk)
 18. Radiofarmaceutyki (IChTJ)
 19. Chemia odpadów radioaktywnych (IChTJ)
 20. Zjawisko fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 21. Mangan
 22. Jod
 23. Pomiar energii wiązania deuteronu: instrukcja, materiały dodatkowe
 24. Radioterapia - Centrum Onkologii
 25. Bomba Kobaltowa - Centrum Onkologii
 26. Gamma kamera - Centrum Onkologii
 27. Gamma kamera - przykłady pytań
 28. Detektor germanowy
 29. Instrukcja do program Maestro
 30. Instrukcja do analizatora Tukan8k
 31. Aparat RTG
  1. Informacje na temat ćwiczeń
  2. Instrukcja RTG 1: Aparat RTG – zapoznanie z budowa i obsługą
  3. Instrukcja RTG 2: Testy specjalistyczne aparatu RTG - badanie parametrów obrazu
  4. Instrukcja RTG 3: Wyznaczanie charakterystyk błon RTG, testy specjalistyczne
  5. Zagadnienia na wejściówkę
  6. Inofrmacje na temat blon radiograficznych
  7. Instrukcja Unfors Xi
  8. Instrukcja DarkScan Duo
  9. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. (tekst jednolity)
  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
 32. Mapka z lokalizacją Laboratoium fizyki UW (ul. Pasteura 7)