Laboratorium Fizyki
i Techniki Jądrowej

Podstwowe informacje

Laboratorium mieści się w sali 231 w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej

Część ćwiczeń wykonywana jest w ośrodkach zewnętrznych: Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku, Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów i w Centrum Onkologii.

Pracownicy

Daniel Kikoła (kierownik laboratorium)

Grzegorz Kalinowski